Cassia

over-cassiaDe naam Cassia is afkomstig van de Via Cassia, een van de militaire ‘snelwegen’ in het oude Rome. Vanuit Rome strekte de route zich uit in noordwestelijke richting, naar Bolsena, Siena, Florence en Lucca om ter hoogte van Carrara zich aan te sluiten bij de kustweg Via Aemilia Scaura.
Naar wie de Via Cassia is vernoemd staat niet vast, maar verwijst waarschijnlijk naar een van de leden van de gens Cassia, een geslacht met een indrukwekkende verzameling senatoren, consuls, juristen en militairen in de gelederen. Van de oude Via Cassia is niet veel meer over. Rond Bolsena zijn nog enkele resten te vinden. De moderne Via Cassia volgt slechts gedeeltelijk de oude route, maar de naam wordt nog altijd in ere gehouden.

In Rome begint de Via Cassia ter hoogte van de Milvische brug, aan de noordzijde van de Tiber. De Milvische brug (Ponte Milvio of Pons Milvius) is de plek van een historische veldslag. In deze buurt versloeg Constantijn op 28 oktober 312 zijn rivaal Maxentius. Politiek en militair gezien bevonden beide keizers zich in een complexe periode van de Romeinse geschiedenis en waren zij in een machtstrijd verwikkeld. Maxentius heerste over Italië. In zijn ambitie naar alleenheerschappij over het West-Romeinse rijk rukte Constantijn vanuit de Alpen op in zuidelijke richting en bracht hij Maxentius in Rome de definitieve slag toe.

Meer reisverhalen: Reisverhalenwebsite